Резултати конкурса


АНАЛИЗА СПОСОБНОСТИ ИНОВАЦИЈЕ, САРАДЊЕ И РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ МСП У ПРЕКОГРАНИЧНОЈ ОБЛАСТИ СРБА И РУМУНА ИНСПИРИСАНА КУЛТУРНИМ НАСЛЕЂЕМ СРПСКОГ И РУМУНСКОГ НАРОДА

Овај пројекта се бави побољшањем социо – економског развоја , јачањем економског положаја малих и средњих предузећа из области текстилне индустрије. Повезивање научно-технолошког и креативног знања Универзитета и малих и средњих предузећа у области текстилне индустрије са обе стране границе, повећаће се конкурентност ове индустрије што ће допринети стварању инфраструктуре која ће омогућити дугорочну подршку за производњу и пласман производа. Повећан ниво прозводње, повећање продуктивности и атрактивних производа довешће до бољих економских резултата и стварања нових радних места у пограничном регион што ће позитивно утицти на квалитет живота у заједницама у овом региону.

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

Овај пројекат подржава повећање капацитета производње малих и средњих предузећа, промовише активности и партнерство између унивезитета. Пројекат је усаглашен са постојећим стањем текстилне и одевне индустрије у региону и настоји да стимулише сарадњу, истраживање, развој и усвајањем ових модела.
Основни циљеви су :
1. Повећање конкурентности индустријских предузећа, умрежавање малих и средњих предузећа у области текстилне индустрије са научно-истраживачким институцијама и коришћење економије знања.

2. Повећање нивоа запослености у области текстилне индустрије и борба против проблема незапослености жена у руралним срединама.

3. Проналажење нових производа у модној индустрији који ће бити засновани на аутентичном културном наслеђу народа који живе на подручју Баната.
Истраживање и развој активности Факултета у Зрењанину и у Темишвару довешће до стварања нових и аутентичних модних производа заснованих на културној традицији народа који живе у региону , и који ће идентификовати регионалне карактеристике чиме ће се повећати конкурентност и потражња на тржишту. Биће прикупљена нова сазнања о карактеристикама производа и тржишта од стране научних институција и биће преусмерена на помагање производње у циљу остварења боље тржишне позиције.

Истраживање културне баштине и традиције користиће се за дефинисање аутентичних елемената који би могли да се употребе у савременом модном дизајну. Ови модни детаљи биће коришћени у производњи одеће и других модних детаља чинећи их аутентичним.