Rezultate obținute în domeniul concurenței


Analiza oportunităților de inovare,cooperare și de dezvoltare a IMM-urilor din zona transfrontalieră sârbă – română , inspirată din patrimoniul cultural al poporului sârb și român

Acest proiect se referă la îmbunătățirea dezvoltării socio-economice și la consolidarea poziției economice a întreprinderilor mici și mijlocii din industria textilă.Interconectarea cunoștiințelor tehnologice și științifice și a creativității specific Universităților, cu practicile întreprinderilor mici și mijlocii din industria textilă de pe ambele părți ale frontierei, va spori competitivitatea acestei industrii, și va contribui la dezvoltarea infrastructurii în domeniul menționat , fapt care va constitui un sprijin pe termen lung pentru producerea și comercializare a produselor noi. Creșterea nivelurilor de producție, creșterea productivității și a atractivității produselor va conduce la rezultate economice mai bune și la crearea de locuri de muncă în zona de frontieră, ceea ce va avea un efect pozitiv la calitatea vieții în comunitățile în această regiune.

OBIECTIVE

Acest proiect are ca obiectiv principal, o creștere a capacității de producție a întreprinderilor mici și mijlocii, prin parteneriatul între universități și prin promovarea activităților comune. Proiectul pornește de la situația existent în industria textilă și de confecții din regiune și își propune să stimulize cooperarea, cercetarea, dezvoltarea și dezvoltarea creativă de noi modele.

Principalele obiective sunt:

1.Creșterea competitivității întreprinderilor industrial prin constituirea unor rețele formate din întreprinderi mici și mijlocii din industria textilă și instituții de cercetare științifică cu aplicarea cercetării științifice în producție.

  1. Creșterea nivelului angajaților (ocupării forței de muncă) în industria textilă și combaterea problemei șomajului în rândul femeilor din mediul rural.

3.Dezvoltarea creativă a unor noi produse din industria modei, care se vor baza pe patrimoniul cultural autentic al comunităților care trăiesc în Banat.

Colaborarea dintre Facultatea din Zrenjanin și Facultatea de Arte și Design din Timișoara în activitățile de cercetare și dezvoltare creativă (Design) a produselor, va duce la crearea unor produse vestimentare noi și autentice, care trebuie se identifice caracteristicile regionale, bazate pe tradițiile culturale ale comunităților care trăiesc în regiune, influențândîn mod decisive creșterea competitivității și cererii pe piață.

Vor fi colectate date edificatoare cu privire la caracteristicile produselor și pieței de către instituțiile științifice prin utilizarea de metode noi și modern de investigare , care apoi vor fi utilizate pentru a ajuta IMM-urile să obțină o poziție mai bună pe piață.

Cercetarea patrimoniului cultural și a tradițiilor vor fi utilizate pentru a descoperi elementele autentice comune care ar putea fi utilizate într-un design vestimentar modern. Aceste elemente vor fi utilizate în producția de îmbrăcăminte și alte accesorii la modă făcându-le autentice.