Изложба прикупљених мотива

Радионице за фотографију и монтажу проф. Дејан Петровић 15.04.-18.04.2016.

Презентације са предавања проф. Дејан Петровић 08.04.-10.04.2016.

Notes from the workshop 08.04.2016.

Notes from the workshop 09.04.2016.

Notes from the workshop 10.04.2016.

Предавања проф. Јелке Вуковић 23.03-27.03.2016.

На радионицама су студенти имали прилку да науче нешто ново и напредују у области моделовања и конструкције. Израдили су шаблоне за више модела у природној величини, све шаблоне студенти су активно у току радионица умножавали са предавачем по величинама, радили су градирање у савременим програмима Lectre, уклапали и израдили кројне слике на савременим плотерима.


Poseta Srbije

Dan 16.02.2016.
 • Vladičanski dvor
 • Panorama grada
 • Katolička crkva sveta Ana – Vidikovac
 • Kula u Vršcu
 • Kulturno umetničko društvo „Jovan Ančić“
 • Gradski muzej Vršac
 • Rumunska pravoslavna crkva
 • Srpska saborna pravoslavna crkva
 • Obilazak grada
 • Obilazak katoličke katedrale u Vršcu
Dan 17.02.2016.
 • Prijem u opštini Plandište
 • Poseta fabrike „ Jasmil“ ( tehnološki postupak proizvodnje odeće )
 • Poseta etno kuće Slovaka u Hajdučici
 • Slovački dom gde je pripremljena izložba ručnih radova
 • Poseta Zrenjanina
 • Gradski muzej u Zrenjaninu
Dan 18.02.2016.
 • Poseta etno kuće u Uzdinu
 • Poseta novinarsko – izdavačkog preduzeća „ Llibertatea“ u Pančevu
Dan 19.02.2016.
 • Poseta Tehničkog fakulteta „ Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu ( obilazak laboratorija, WGSN prezentacija)
Dan 20.02.2016.
 • Poseta etno kuće u Ečkoj
 • Poseta suvenirnice i prikupljanje etno motiva

ПРОМОТИВНА КОНФЕРЕНЦИЈА МЕЂУНАРОДНОГ ПРОЈЕКТА

BANAT FASHION

Презентација В. Петровић

Презентација Ј.Милутиновић

Промотивна конференција пројекта прекограничне сарадње под називом „The analysis of innovation and cooperation ability and development opportunities of SMEs in the Serbian-Romanian cross border area inspired by the cultural heritage of the Serbian and Romanian people“ (Анализа способности иновација, сарадње и развојних могућности МСП у прекограничној области Срба и Румуна инспирисаних културним наслеђем српског и румунског народа), одржана је на Техничком факултету „Михајло Пупин“ у Зрењанину, 18.01.2016. године. Пројекат се реализују три партнера и то: Технички факултет „Михајло Пупин“ – Универзитета у Новом Саду, из Зрењанина, који је и водећи партнер на пројекту, затим Faculty of Arts and Design – West University of Timisoara, из Темишвара и Општине Пландиште.

У уводном обраћања, испред Факултета декан проф. др Милан Павловић, истакао је значај пројекта за развој региона Баната са обе стране границе као и за развој Техничког факултета “Михајло Пупин”. Наиме, из овог пројекта Катедра за текстилно – одевне науке и дизајн ће опремити своје лабораторије са новом опремом у вредности од преко 126.000евра. Декан је такође истакао значај учешћа у међународним пројектима наставника и студента овог Факултета и новим искуствима која се том приликом стичу у сарадњи са академским заједницама из других држава.

О циљевима, активностима и резултатима пројекта говорио менаџер пројекта проф. др Василије Петровић са Техничког факултета „Михајло Пупин“. Потом је проф. др Флореа Харитон координатор пројектног тима испред Faculty of Arts and Design – West University of Timisoara, из Темишвара, представио свој Факултет и активности пројекта које ће бити рађене у румунском делу Баната. Професор Харитон је такође истакао значај међународне сарадње наша два факултета и изразио наду да ће се успостављена сарадња још присније учврстити, а посебно сарадњом и студената оба факултета који су значајно укључени у пројектне активности. Затим је Јелена Милутиновић, координатор пројекта испред Општине Пландиште говорила значају пројекта за општину Пландиште, при чему је посебно истакла пројектом предвиђене едукације привредника и радника.

Менаџер пројекта, проф.др Василије Петровић, у свом излагању прво је говорио о ресурсима катедре за Текстилно одевне науке и дизајн који ће се користити у реализацији пројекта. Затим је истакао да је основни циљ пројекта повећање конкуретности привредних субјеката, МСП из области текстилне индустрије путем повезивања са научно – истраживачким институцијама и коришћењем економије знања. Пројекат предвиђа као циљ и повећање степена запослености кроз проналажење новог производа у модној индустрији заснованог на аутентичном културном наслеђу народа који живе у Банату. Говорећи о пројектним активностима професор Петровић је истакао значај оснивања Центра за истраживања и развој модне индустрија Баната у оквиру кога ће две групе од по 15 студената и професора са обе стране границе, у међусобним посетама у трајању од по 5 дана, прво радити на истраживању и идентификацији аутентичних мотива из националне културе и традиције Срба и Румуна. О прикупљеним мотивима говориће се на округлом столу, потом ће се направити база података аутентичних мотива која ће бити садржај расписаног конкураса за израду савремене одеће инспирисане културним наслеђем Срба и Румуна. Изабрани радови биће реализовани у оквиру пројекта и приказани на изложбама и модним ревијама у Зрењанину, Темишвару и Пландишту. Друга група активности везана је за едукацију учесника пројекта за развој нових модних производа према препорукама Европске технолошке платформе за развој текстила и одеће – визија до 2020. године. Да би се достигао ниво развоја нових производа према визији Европске технолошке платформе, професор Петровић је истакао да ће у оквиру пројекта бити набављена савремена опрема и то: компјутерски вођена машина за искројавање текстилних материјала, индустријски плотер за исцртавање кројева одеће, по 10 индустријских софтверских пакета за: креирање колекција одеће, конструкцију и дизајн тканина, конструкцију и дизајн плетенина и дизајн штампаних ефеката на текстилним материјалима, универзални динамометар, уређај за испитивање постојаности боје на знојење, воду и морску воду, аналитичка прецизна вага, лупе за одређивање густине текстилних материјала, индустријски штампач за штампање на текстилним материјалима, итд. Истакнуто је да ће ова опрема омогућити учесницима пројекта оспособљавање за брз развој, дизајн и техничку припрему нових производа, једноставно прављење техничке документације модних производа у електронском облику и њихову брзу размену између произвођача и купаца модних производа без обзира у ком делу света се налазе.

Након представљања пројекта, проф. Петровић је изразио наду да ће пројекат допринети унапређењу квалитета оспособљавања нових кадрова за радна места која захтева модна индустрија у регион Баната. Потом је проф. Петровић отворио дискусију о значају пројекта за модну индустрија у региону Баната. У дискусији су активно учествовали: мр Биљана Влатковић из Регионалне привредне коморе Зрењанин, г-ин Богомир Бојић власник једног од највећих предузећа за производњу одеће у Војводини – Мондекс, г-ин Владан и г-ђа Милица Кешељ власници предузећа за производњу радне одеће Келеком д.о.о. из Зрењанина. У дискусији су узели учешће и дипломирани студенти Техничког факултета „Михајло Пупин“ који имају своја предузећа, г-ин Страхиња Секулић испред свог предузећа Yu-tex и Иновативног кластера модне индустрије Војводине где је менаџер овог кластера као и г-ђица Сенка Ђорђевић.

Потом су дискутовали и проф.др Јован Степановић и проф.др Душан Трајковић са Технолошког факултета из Лесковца. Сви учесници у дискусији су похвалили пројектне циљеве и истакли да је ово добар пут за оживљавање модне индустрије Баната као и оспособљавање нових кадрова толико потребних овом сектору, који је како је истакнуто у дискусији, један од водећих српских извозника, са величином извоза од преко милијарду и сто милиона долара у неколико задњих година.

Велико интересовање за пројектне активности показали су и остали на овој Конференцији која је имала преко 100 присутних учесника.